Konkurs plastyczny na maskotę LaserCity

“Laserowa wyobraźnia – twórz, kreuj, zwyciężaj!”

LaserCity Lublin zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym na maskotkę LaserCity “Laserowa wyobraźnia – twórz, kreuj, zwyciężaj!”.

Celem konkursu jest:

1. Popularyzowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów oraz ich umiejętności artystycznych.

3. Integracja klasy, nauka współdziałania, pracy w zespole.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką, której tematem powinna być maskotka LaserCity wraz z jej nazwą/imieniem.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: klasy 1-3 oraz klasy 4-8 i trwa do 30 września 2023 r.

W konkursie przewidziane zostały atrakcyjne nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc w obu kategoriach oraz wyróżnienia.

Regulamin konkursu

Załącznik 1 – Zgoda rodzica

Załącznik 2 – Formularz uczestnictwa